Halkevci kadınlar 'Kadın düşmanlığına karşı ayağa kalkıyoruz' dedi

İstanbul Halkevi’nde bir basın toplantısı gerçekleştiren Halkevci Kadınlar, “Kadın düşmanlığına karşı ayağa kalkıyoruz! Erkeklerden, patronlardan, AKP’den hakkımızı istiyoruz! Alacağız” sloganı ile başlattıkları kampanyalarını ilan etti.

“Kadınların hayatının her anının ‘güvencesizlikle’ kuşatıldığı bir ülkede yaşıyoruz” diyerek basın açıklamasına başlayan Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, öncelşkle‘tüm kadınlara sosyal güvence’ talebini yaratan Türkiye’nin politik ortamına ilişkin değerlendirme yaptı.

Ülkemizde her gün beş kadının, en yakını olan erkekler tarafından öldürüldüğünü, fiziksel, psikolojik, ekonomik taciz ve şiddete maruz bırakıldığını ifade eden Birol, “Ölenlerin hayali yaşayanlara, bu ülkedeki kadınların cinsel şiddetin, cinsiyet ayrımcılığının ve emek yağmasının türlü biçimleri karşısında hiçbir toplumsal güvencesi olmadığını söylüyor” dedi. Cinsiyetçi iktidar rejiminin, her gün başbakanından, öğretim görevlesine, gazetecisinden sokaktaki sıradan maçosuna kadar çeşitli biçimlerde üretildiğine dikkat çeken Birol, kadınların hayatını kuşatan güvencesizliğe karşı bir güvence olarak elbirliği ile ‘Kutsal aile’ kurumunun işaret edildiğini söyledi.

“ ‘Kutsal aile’niz emeğimizi sömürüyor”
“Kutsal aile, bu ülkedeki milyonlarca kadının emeklerinin ömür boyu hiçbir toplumsal karşılık yaratmadan sarf edilmesini; sudan ucuza yağmalanmasını; kadınların özelleştirilen kamusal hizmetler alanının bedava işçileri haline getirilmesini ve vahşi piyasa ilişkilerinin bu sayede daha da tahkim edilmesini güvence altına alıyor” diyen Birol, kadın emeği yağmasının neoliberal iktidar tarafından yeniden beslendiğini ifade etti.

Birol, AKP hükümetinin kadın düşmanı politikalarının kadınları annelik ve evlilik dışında bir hayatı seçeneksiz bıraktığını vurgularken, cinsiyetçi toplumsal yapının bütünleştirildiği piyasa cemaatinin zenginleri için “İtaatkâr kadın işçilerin sırtından kazandıklarını, itaatkâr eşlerinin, metreslerinin hayatlarını ve bedenlerini kontrol etmek için harcıyor. Cemaatin mülksüzleri, kadın bedeninden başka kaleleri kalmayanlar satırla, bıçakla, kezzapla eşlerini, kız kardeşlerini doğruyor” dedi.

Kadınlar seçimini yaptı
Güvensiz ‘sıcak yuvalara’, ‘Kadına şiddet uygulayan alçaktır’ ‘Kadına şiddet uygulayan erkek değildir’ gibi kadına yönelik şiddet uygulayan ‘erkek özneyi’ görmezden gelen sözde kampanya ve ifadelerin sahiplerine, aile sigortası ile kadını şiddetten koruyacaklarını ilan eden sahte kadın dostlarına sığınmayacaklarını vurgulayan Birol, seçimlerini “Kadınların hayatını kuşatan bu düşmanlık siyasetine karşı erkeklerden, patronlardan ve AKP’den hakkımızı istemek ve almak için kadın dayanışmasıyla büyüttüğümüz öz gücümüzle ayağa kalkacağız” sözleri ile açıkladı.

Birol Halkevci Kadınlar’ın kampanya taleplerini şöyle sıraladı:

“- Karşılıksız sarf ettiğimiz emeğimizin hakkını,

- Evde yaptığımız işlerin ve çocuk yetiştirmenin devlet ve toplum tarafından ekonomik zenginlik üreten ve sosyal güvence hakkı yaratan işler olarak kabul edilmesini,

- Yıllardır özelleştirilen eğitim, sağlık, çocuk ve yaşlı bakımı gibi işler için ücretsiz işçiler olarak karşılıksız olarak sarf ettiğimiz, devlet ve patronlar tarafından el konulan emeğimizin hakkını,

‘Taşeron kadın işçi çalıştırmak yasaklansın’
- Başta kadın emeğinin yoğun olarak istihdam edildiği eğitim, sağlık, temizlik hizmetleri gibi alanlarda sendikasız, sigortasız, taşeron kadın işçi çalıştırmanın yasaklanmasını,

- Temizlik işçilerine, evde çalışan kadınlara sosyal güvence hakkı,

- Büyük çoğunluğu kesintisiz ve tam zamanlı çalışamayan kadınlar için emekliliği hayal haline getiren, sağlık hakkını ortadan kaldıran ve kadınların evlilik dışında kalmasını güçleştiren bütün “sosyal güvenlik” düzenlemelerinin iptal edilmesini,

- Ücretli işlerde çalışan kadınların erken emeklilik hakkının iade edilmesini ve engelli anneleri gibi özel koşullara sahip kadınların sosyal güvenlikle ilgili özel haklarının tanınmasını,

Aile sigortası değil, sosyal güvence
- “Aile sigortası” değil, kadınların aile ve evlilik dışında da var olabilmeleri; eşit ve özgür bireyler olarak asgari yaşam standartlarına sahip olabilmeleri için, kadınların toplumsal hayata eşit ve özgür bireyler olarak katılmasını teşvik eden çok yönlü pozitif ayrımcılık önlemleri,


-Kadınları aileye, evliliğe mahkûm ederek günde en az beş kadının öldürülmesine neden olan bir şiddet yatağına bağlayan bütün düzenlemelerin iptal edilmesini; kadına yönelik şiddete karşı, çalışma ve sosyal güvence alanlarını kapsayan gerçek çözümler,

- Eşit, özgür ve onurlu bir hayat bütün kadınların hakkıdır! Tüm kadınlara sosyal güvence istiyoruz!”

Kampanya ile ilgili birkaç özel vurgu yapan Çiğdem Çidamlı, sosyal güvence için başlattıkları imza kampanyasının ön açıcı bir çalışma olduğunu, aynı zamanda cinsiyetçi ve gerici erkek egemen ideolojiyi yeniden üreten tüm kişi ve kurumlara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Çidamlı ayrıca ‘aile sigortası’ vaatlerinin kadına dönük şiddetin önüne geçemeyeceğine, her kadının tek başına sosyal güvenceye sahip olması gerektiğine dikkat çekti.

Sendika.Org

23 Mart 2011


0 yorum ---- Halkevci kadınlar 'Kadın düşmanlığına karşı ayağa kalkıyoruz' dedi

Etkinliklere katılmak için aşağıdaki boş kutuya varsa görüşünüzle birlikte Ad-Soyad ve Mesleğinizi belirtmeniz yeterlidir.

  Şemsiye! Şemsiye!

8 Mart Yaklaşıyor!

2011 Kadınlara Sosyal Güvence Copyleft