Ankara Kadın Meclisi kadına yönelik şiddetle mücadelenin yol haritasını belirliyor

8 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'da Halkevleri Ankara Kadın Meclisi Kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında Halkevleri Genel Merkezi'nde bir söyleşi gerçekleştirdi. SES Genel Merkez Yöneticisi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Aslıhan Han Özden ve Avukat Candan Dumrul'un katıldığı söyleşinin konusu Sosyal Hizmetler alanında gerçekleştirilen özelleştirmeler ve 6284 sayılı Aile'nin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundu. Söyleşinin ilk bölümünde söz alan Aslıhan Han Özden, AKP iktidarının uyguladığı sosyal yardım politikalarının kadınları daha fazla düşkün hale getirdiğini, o nedenle kadınlarla bu politikalara alternatif özgürleşme kanalları sunulması gerektiğini ifade etti. Geleneksel aile yapısı içerisinde evliliğin yüceltilmesinin kadınlarda evlenmekten başka kurtuluş şansları olmadığı fikrini yaygınlaştırdığını, AKP'nin şiddeti önlemede öne sürdüğü aile birliği politikalarının ise kadının özgürleşmesinde temel bir tehdit olduğunu söyledi. Evliliklerin ilk 5 yılının kadınları sindirme ve aile içine hapsetme süreci olarak örgütlendiğini ifade eden Özden, genç evlilerle kurulacak ilişkilerin bu açıdan önemine dikkat çekti. Geleneksel aile yapısı içerisinde şiddete maruz kalan ve bu durumu kabullenen pek çok kadının bir yandan "benden geçti, kızım böyle kalmasın" düşüncesiyle mevcut geleneklere direndiğini söyledi. Kadınlarla mahallelerde yürütülen çalışmalarda faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasının önemine değindi. Kadınların doğrudan kadın sorununun gündem olduğu, kendilerinin özne olabileceği konulara artık uzak kalmayı tercih ettiğini söyleyen Özden, çocuklara yönelik programların kadınlarla yeniden iletişime geçmekte önemli bir araç olduğuna değindi. Kendi sorunları hakkında yanı başındaki komşusuyla yani çare bulamayacağı sohbetlerle idare eden kadınlara yaşadığı sorunlar karşısında il adres olma güveninin yukarıda bahsettiği uzun süreli faaliyetlere katılımını sağlamaktan geçtiğinin altını çizdi.
Toplumun kadınlar gibi en güvencesiz kesimlerini oluşturan yaşlılar, engelliler, çocuklar gibi kesimlere yönelik sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerin piyasalaştırılmasının bu alanında sunulan hizmetlerin niteliğini olumsuz etkilediği ifade eden Özden ALO 183 hattının merkezinin Antep’e taşınması ve hizmetin taşeron firma üzerinden verilmesinin sakıncalarına değindi. Özden son olarak da şiddet mağduru kadınların başvuru yolları hakkında bilgi verdi. Aslıhan Han Özden'in ardından Avukat Candan Dumrul AKP iktidarının "Şiddete sıfır tölerans" diyerek yasalaştırdığı 6284 sayılı kanunun içindeki cinsiyetçi ve gerici dönüşümler hakkında bilgi verdi. Genel olarak aile bütünlüğü odaklı hazırlanan kanunun şiddet mağduru kadınları korumaktan çok şiddeti aile birliğinin sürdürebilir sınırlara çekmeyi hedeflediğinin ifade etti. Yasanın taslak aşamasında kadın örgütleriyle tartışılarak oluşturulan önerilerin yasa genel kurula geldiğinde tek tek ayıklandığını söyleyen Dumrul, Kürtaj yasağı tartışmaları ile birlikte kadın örgütlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu konuda yasak karşıtı net bir tavır geliştirene kadar birlikte çalışmama kararı aldığını bu nedenle yasa sonrası Bakanlık çalışmalarından hiçbir kadın örgütünün bilgisi olmadığını ifade etti. Yasa hükümlerinin anlam ifade edebilmesi için 6 ay içerisinde hazırlanması gereken yönetmeliğin hala hazırlanmamış olmasının pek çok yasa hükmünü uygulanamaz kıldığını belirtti. Yasanın kadınlar lehine kullanılmasının önemine değinen Dumrul, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasada ön görülen koruma maddelerinin uygulanmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na baskı uygulanması gerektiğini, kolluk kuvvetlerinden ziyade savcılık işlemlerinin takibinin önemli olduğunun altını çizdi. Ankara’da Zülfü Kadın Yaşam Parkı deneyiminin ışığında gerçekleştirilen bu söyleşi ile sosyal hizmetler alanındaki dönüşüm ve kadına yönelik şiddete karşı yasal başvuru yolları konusunda temel bilgiler alan Halkevleri Ankara Kadın Meclisi üyeleri tüm şubelerimizde benzer içerikte rehber olabilecek çalışmalar yürütecek.

0 yorum ---- Ankara Kadın Meclisi kadına yönelik şiddetle mücadelenin yol haritasını belirliyor

Etkinliklere katılmak için aşağıdaki boş kutuya varsa görüşünüzle birlikte Ad-Soyad ve Mesleğinizi belirtmeniz yeterlidir.

  Şemsiye! Şemsiye!

8 Mart Yaklaşıyor!

2011 Kadınlara Sosyal Güvence Copyleft